Lördag 22 april 2023 kl. 10.00 Samlingsauktion Örsta Kumla

 

Välkommen med anmälan redan nu dock senast 3/4-23 rekvirera anmälningsblankett

 

Vägbeskrivning:Väg 52 till Kumla avfart Örsta se Farmarauktioners skyltar